KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"unieść się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "unieść się" po polsku — Słownik angielsko-polski

unieść się

phrasal verb
 1. fly up
czasownik
 1. bridle
  • żachnąć się, unieść się
   The senator bridled at the reporter's question. (Senator uniósł się gniewem na pytanie reportera.)
czasownik
 1. lift **** , lift up
 2. wash ***
 3. raise *****
  • unosić (np. wzrok, brwi) [TRANSITIVE]
   She raised her eyebrows at the news. (Ona uniosła swoje brwi słysząc te wiadomości.)
   I raised my eyebrows in surprise. (Uniosłam brwi w zdumieniu.)
 4. suspend **
 5. plume
czasownik
 1. poise *
czasownik
 1. float **
  • unosić się (na wodzie) [INTRANSITIVE]
   He was floating on the surface of the water. (On unosił się na powierzchni wody.)
   Stones don't float, they sink. (Kamienie nie unoszą się na wodzie, one toną.)
   I'm tired, I can't swim, I have to float for a moment. (Zmęczyłem się, nie mogę płynąć, muszę przez chwilę pounosić się na wodzie.)
   link synonim: drift
   przeciwieństwo: sink
 2. lift ****
  • znikać, podnosić się, unosić się (np. o chmurach, mgle) [INTRANSITIVE]
   When the fog lifted, the sun started shining. (Kiedy zniknęła mgła, słońce zaczęło świecić.)
   You'll see the top of the mountain when the clouds lift. (Zobaczysz wierzchołek góry, kiedy chmury się podniosą.)
 3. hover **
 4. drift **
  • odpływać, unosić się, dryfować (np. o uwadze, o myślach)
   I suddenly felt like my life drifts in front my eyes. (Nagle poczułem, że moje życie dryfuje mi przed oczami.)
 5. rise *****
  • unosić się (o głosie) [INTRANSITIVE]
   Do not rise your voice at me! (Nie podnoś na mnie głosu!)
   His voice rose when he noticed that I didn't listen to him. (Jego głos uniósł się, kiedy zauważył, że go nie słuchałam.)
 6. waft
 7. bounce **
  • falować, unosić się (np. włosy, pierś) [INTRANSITIVE]
   Her breasts bounced as she was walking towards me. (Jej piersi falowały, kiedy szła w moją stronę.)
   You look great when your hair bounces. (Wyglądasz świetnie, kiedy twoje włosy falują.)
phrasal verb
 1. rise up *
 2. ride up
  • unosić się, podnosić się
   Her skirt was riding up with wind. (Jej spódniczka unosiła się wraz z wiatrem.)
   The balloon rode up and it disappeared from sight. (Balon się uniósł i straciliśmy go z oczu.)
 1. furl upwards  

"unieść się" — Słownik kolokacji angielskich

fly up kolokacja
 1. fly czasownik + up particle = unieść się, polecieć w górę, wzlatywać
  Bardzo silna kolokacja

  We wouldn't have to fly all our water up from Earth.

  Podobne kolokacje:
 2. fly czasownik + up przysłówek = unieść się, polecieć w górę, wzlatywać
  Luźna kolokacja

  On some days the squadron flew up to 150 sorties.

  Podobne kolokacje: