BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nieść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieść" po polsku

nieść

czasownik
 1. carry , *****
  • przenosić, nieść, nieść z sobą (np. nurt wody, wiatr) [przechodni]
   The river carried the boat to the sea. (Rzeka przeniosła łódź do morza.)
   The river carried a lot of litter. (Rzeka niosła ze sobą dużo śmieci.)
 2. bear , ****
  • dźwigać, nieść, udźwignąć [przechodni]
   He bore my bags. (On dźwigał moje torby.)
   Can you bear this table? It's too heavy for me. (Czy możesz udźwignąć ten stół? Dla mnie jest za ciężki.)
 3. waft
 4. drive *****
  • nieść (np. śnieg, liście przez wiatr) [nieprzechodni]
   The wind is driving colourful leaves. (Wiatr niesie kolorowe liście.)
   The snow was driven during the night by the wind. (Śnieg został naniesiony przez wiatr w trakcie nocy.)
 5. have *****
 6. blow , ****
czasownik
 1. float , **
 2. fly around
 3. carry , *****
  • nieść się (np. dźwięk, echo) [nieprzechodni]
   His voice carried through the hallway. (Jego głos niósł się przez korytarz.)
   My voice carried through the empty room. (Mój głos niósł się przez pusty pokój.)
idiom
 1. do the rounds BrE , go the rounds BrE , make the rounds AmE

powered by  eTutor logo