"przenieść coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przenieść coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

przenieść coś

phrasal verb
 1. bring something away  
 2. bring something forward , także: bring forward something
Tips to make your move less stressful – House Made Home
czasownik
 1. move *****
 2. carry *****
 3. relocate *
 4. shift ****
 5. relegate
 6. export , ***
  • eksportować, przenosić (np. pliki z komputera do komputera) technical [TRANSITIVE]
   She exported the file to the local network. (Ona wyeksportowała plik do sieci lokalnej.)
   Export this photo from the desktop to my folder. (Przenieś to zdjęcie z pulpitu do mojego folderu.)
 7. transplant **   formal
 8. translate **
 9. transmit **
 10. tote American English informal , tote around American English informal
 11. handle ****
  • przewozić, przenosić (np. towary, zapasy) [TRANSITIVE]
   Can you handle these boxes to my new house? (Czy możesz przewieźć te pudełka do mojego nowego domu?)
   I need to handle the furniture to my office. (Muszę przewieźć te meble do mojego biura.)
 12. transfer ***
  • przekopiować, przenosić (dane)
   The data can be transferred to your computer. (Dane mogą zostać przeniesione na twój komputer.)
   Can you transfer these photos from the desktop to that folder? (Czy możesz przenieść te zdjęcia z pulpitu do tamtego folderu?)
 13. transpose
 14. remove ****
  • przenosić, przeprowadzać (się) British English old-fashioned [TRANSITIVE]
   In two years' time I will remove to a new home. (Za dwa lata przeniosę się do nowego domu.)
   She removed to Africa. (Ona się przeniosła do Afryki.)
   She had to remove to a bigger city where she started studying. (Ona musiała przeprowadzić się do większego miasta, gdzie zaczęła studiować.)
 15. delocalize , delocalise British English  
  The production was delocalized to another country. (Produkcja została przeniesiona do innego kraju.)
 16. translocate  
 17. transduce
 18. attorn
 19. offload , także: off-load
czasownik
 1. hump
phrasal verb
 1. carry something over , także: carry over something
  • przenosić coś, rzutować na coś (np. problemy osobiste na życie zawodowe)
   My personal problems carry over my working life. (Moje problemy osobiste rzutują na moje życie zawodowe.)
   The fear of failure carries over my next relationship. (Strach przed porażką rzutuje na mój następny związek.)
phrasal verb
 1. move around *  
 2. go up ***