KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"budować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "budować coś" po polsku

Build Your Own Home - Self-Help Enterprises Build Your Business By Promoting Competitors Go Construct resources | Go Construct
czasownik
 1. build *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Someone is planning to build a house on that vacant lot. (Ktoś planuje zbudować dom na tamtej pustej działce.)
  He has been building this house for over three years. (On buduje ten dom od ponad trzech lat.)
  My grandfather has helped build this church. (Mój dziadek pomagał budować ten kościół.)
 2. construct ***
  • budować, konstruować [TRANSITIVE]
   If we had more land, my son could construct his own house. (Jeśli mielibyśmy więcej ziemi, mój syn mógłby zbudować swój własny dom.)
   It took at least seven hours to construct the stage. (Budowa sceny zajęła co najmniej siedem godzin.)
 3. rear *** , rear up
  • budować, wznosić [TRANSITIVE]
   Three new buildings were reared up in the centre of the city. (Trzy nowe budynki zostały wzniesione w centrum miasta.)
   A construction company is rearing my cottage. (Firma budowlana buduje mój domek wiejski.)
 4. erect *
 5. raise *****
 6. preerect

budować coś

phrasal verb
 1. set something up
czasownik
 1. build ***** , build up **
  • budować się (np. emocje, napięcie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Let the tension build up a bit before you resolve the conflict. (Pozwól, żeby napięcie się nabudowało zanim rozwiążesz konflikt.)
   All these emotions have been building up in me for years. (Wszystkie te emocje budowały się we mnie przez lata.)

powered by  eTutor logo