PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"may" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "may" po angielsku

may *****

czasownik
Formy nieregularne: might past tense, - past participle
 1. móc (używane do mówienia o tym, że coś jest możliwe)
  It may rain today. (Dzisiaj może padać.)
  She may have missed her flight. (Ona mogła spóźnić się na swój lot.)
  zobacz także: might
 2. może, może i (używane do mówienia o tym, że coś jest prawdą w porównaniu z czymś)
  She may be a great singer but she's a terrible dancer. (Ona może i jest świetną piosenkarką ale jest okropną tancerką.)
 3. móc (używane do wydania lub pytania o pozwolenie) oficjalnie
  May I come in? (Czy mogę wejść?)
  You may go now. (Możesz już iść.)
 4. móc (używane do zadania pytania w grzeczny sposób lub skomentowania czegoś) oficjalnie
  May I speak with you both outside? (Mogę porozmawiać z wami obojgiem na zewnątrz?)
  May I ask you a question? (Mogę zadać ci pytanie?)
  May I help you? (Czy mogę ci pomóc?)
 5. niech, niechaj, oby (używane do wyrażania nadziei) oficjalnie
  May he rest in peace. (Niech spoczywa w pokoju.)
  May God help them. (Niech Bóg im dopomoże.)
  Long may she reign. (Oby długo rządziła.)
  May you live long and happily. (Obyś żył długo i szczęśliwie.)
  May that sad moment never come. (Oby ten smutny moment nigdy nie nastał.)
 6. móc, niechaj (używane do mówienia jaki jest cel czegoś) oficjalnie
  Speak louder so that I may hear. (Mów głośniej, niechaj usłyszę.)
  link synonim: can

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. głóg jednoszyjkowy [niepoliczalny]

might ***** , także: micht ScoE

czasownik
 1. móc, mógłby (wyrażenie przypuszczenia, że coś się wydarzy)
  He might travel alone, he's resourceful enough. (On mógłby podróżować sam, jest wystarczająco zaradny.)
  I might do it, but you have to help me. (Mógłbym to zrobić, ale musisz mi pomóc.)
  It might take a while but she would learn how to swim. (To mogłoby zająć chwilę, ale ona nauczyłaby się pływać.)
  zobacz także: may
 2. móc (wyrażenie przypuszczenia, że coś jest prawdą)
  Do you think she might be pregnant? (Czy uważasz, że ona może być w ciąży?)
  That might be true. (To może być prawdą.)
 3. móc, mógłby (używane do uprzejmego pytania o pozwolenie)  BrE oficjalnie
  I wonder if I might have a look at your newspaper? (Zastanawiam się, czy mógłbym rzucić okiem na twoją gazetę?)
rzeczownik
 1. moc, potęga, siła oficjalnie [niepoliczalny]
  She struggled with all her might to free herself. (Walczyła całą swoją siłą, aby się uwolnić.)
  He defeated the might of the army with only a few hundred people. (On pokonał potęgę armii zaledwie kilkaset ludźmi.)
  We shouted with all our might but nobody heard us. (Krzyczeliśmy z całej siły, ale nikt nas nie usłyszał.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. maj
  I started working there in May. (Zacząłem pracować tam w maju.)
  May is my favourite month of the year. (Maj jest moim ulubionym miesiącem w roku.)
przymiotnik
 1. majowy
  It was a chilly May afternoon. (To było chłodne, majowe popołudnie.)
  May beetles are insects. (Chrabąszcze majowe to owady.)
 1. Czy mogę?
  May I take your bag? (Czy mogę wziąć twoją torbę?)
  Can I ask you for a dance? (Czy mogę zaprosić cię do tańca?)

Powiązane zwroty — "may"

inne
may well , might well , could well = może (np. wydarzyć się, być prawdą)
may as well , także: may just as well , might as well , także: might just as well , could as well , także: could just as well = równie dobrze można (jako sugestia, bo nie ma nic lepszego do zrobienia) +1 znaczenie
inne
rzeczownik
przysłówek
powiedzenie
przymiotnik

podobne do "may" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "may" po polsku

nazwa własna
Anna May = Anna Mae , także: Anna May
inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo