"o coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "o coś" po polsku

o

przyimek
 1. about *****
  • o (kimś, czymś)
   I read an article about it. (Przeczytałem artykuł na ten temat.)
   I don't know anything about this man. (Nic nie wiem o tym człowieku.)
   Why didn't she know about this? (Dlaczego ona o tym nie wiedziała?)
  • o (kogoś, coś, np. martwić się)
   You don't need to worry about me. (Nie musisz się o mnie martwić.)
   The mother worries about her children. (Matka martwi się o swoje dzieci.)
   I worry about her job. (Martwię się o jej pracę.)
  • o (coś, np. chodzić)
   It's all about the money. (W tym wszystkim chodzi o pieniądze.)
   Why do you like her so much? Is it about her sense of humour? (Dlaczego tak bardzo ją lubisz? Chodzi o jej poczucie humoru?)
 2. at ***** , at *****
  • o (np. o godzinie)
   We should meet at 9 o'clock. (Powinniśmy się spotkać o 9.)
   They went for a walk at midnight. (Oni poszli na spacer o północy.)
   I always get up at seven o'clock. (Zawsze wstaję o godzinie siódmej.)
  • po, o (cenie, sprzedawać coś)
   We're selling these at a lower price now. (Sprzedajemy je teraz po niższej cenie.)
 3. by *****
  • o, o około (do opisywania zmiany, różnicy np. wielkości, ilości)
   It was so close. He lost by three seconds. (Było tak blisko. Przegrał o trzy sekundy.)
  • o, na (do określenia ilości w jakiej coś jest liczone, sprzedawane)
 4. over , ***** , także: o'er literary
  • o (dotyczący jakiegoś tematu, osoby)
   We argued over her lifestyle. (Spieraliśmy się o jej styl życia.)
 5. on , *****
  • o (na jakiś temat)
   I read a book on human rights. (Przeczytałem książkę o prawach człowieka.)
   Have you seen the exhibition on the history of our city? (Widziałaś wystawę o historii naszego miasta?)
wykrzyknik
 1. aw , aww
 2. oh God!
 3. lordy
przysłówek
 1. up *****

o coś

przyimek
 1. against *****
  • o coś (np. opierać się), do (np. przesunąć)
   He leaned against the tree. (On oparł się o drzewo.)
   The boy was leaning against the wall. (Chłopiec opierał się o ścianę.)
   He put his hand against her shoulder. (On oparł rękę na jej ramieniu.)
   We had to push the table against the wall. (Musieliśmy przesunąć stół do ściany.)

o!

wykrzyknik
 1. oh , *****
 2. wow! **
 3. whoa *
  • o! (zaskoczenie)
przyimek
 1. on , *****
  • o czymś (często używane na początku tytułu publikacji)
   Nicolaus Copernicus is the author of the work "On the Revolutions of the Heavenly Spheres". (Mikołaj Kopernik jest autorem dzieła ,,O obrotach sfer niebieskich".)
przysłówek
 1. together , ***** , także: infere British English old use
  • o siebie (np. pocierać)
   Our hands rubbed together. (Nasze ręce otarły się o siebie.)
   I was rubbing my hands together because it was very cold. (Pocierałam o siebie ręce, ponieważ było bardzo zimno.)
phrasal verb
 1. have to do with something , be to do with something

O

rzeczownik
 1. oscar **
  • O (Alfabet fonetyczny NATO)
   We'll have a squad waiting at point Oscar. (Wyślemy oddział, aby czekał w punkcie O.)
 2. O
  • O (piętnasta litera angielskiego alfabetu)

Powiązane zwroty — "o coś"

inne
Proszę. (gdy prosimy o coś) = Please.
czasownik
walczyć (o coś) = fight +1 znaczenie
zabiegać (o coś) = court
móc (używane do mówienia o tym, że coś jest możliwe) = may
uderzyć (o coś) = bump
bić (o coś, np. deszcz, fale) = buffet
błagać (kogoś o coś) = beg
zabiegać (o coś), nagabywać (kogoś o coś) = solicit
rozedrzeć (o coś) = snag
przemknąć (lekko dotykając, ocierając się o coś) = brush
może i (używane do mówienia o tym, że coś jest prawdą w porównaniu z czymś) = may
trzeć (coś o coś) = scrape
starać się (o coś) = procure
rzeczownik
wezwanie (o coś) = appeal
oskarżenie (kogoś o coś) = charge
podejrzany (osoba podejrzana o coś) = suspect
zakład (gdy dwie osoby się o coś zakładają) = bet
zabiegi (o coś) = solicitation
patyczek (coś o podłużnym kształcie) = stick
szarpanina (o coś) = scrabble
phrasal verb
idiom
przymiotnik
świadomy (poinformowany o czymś, zauważający coś) = aware
przysłówek
może (używane do sugerowania lub pytania kogoś o coś) = perhaps , także: mayhap informal
uprzejmie (np. poprosić o coś) = nicely
inne

powered by  eTutor logo