14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"móc" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "móc" po polsku

móc

czasownik
 1. can *****
  • móc, umieć, potrafić (np. pomagać, grać na pianinie)
   I can help you if you want to. (Mogę ci pomóc, jeśli chcesz.)
   I can't play the piano. (Nie umiem grać na pianinie.)
   I'm sorry, but I can't give it to you right now. (Przepraszam, ale nie mogę ci teraz tego dać.)
   I could read when I was three years old! (Potrafiłam czytać jak miałam trzy lata!)
   Frank could eat a jar of Nutella in one go. (Frank potrafił zjeść słoik Nutelli za jednym razem.)
  • móc (używane w prośbach)
   Can you tell me where the museum is? (Czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest muzeum?)
   Can you help me? (Czy możesz mi pomóc?)
   Can you stop singing? (Czy możesz przestać śpiewać?)
   Can you give me the keys? (Czy możesz dać mi kluczyki?)
  • móc (mieć pozwolenie na coś, np. na parkowanie w określonym miejscu)
   You cannot enter this room. (Nie możesz wejść do tego pokoju.)
   You can park here. (Możesz tu zaparkować.)
   You can smoke here. (Tutaj możesz palić.)
  • móc (na określenie możliwości)
   He can run very fast if he wants. (On może biec bardzo szybko, jeśli chce.)
   She can't breastfeed. (Ona nie może karmić piersią.)
   You can go on foot or take a bus. (Możesz iść pieszo albo złapać autobus.)
   He is the only person who could help us. (On jest jedyną osobą, która mogłaby nam pomóc.)
   Maybe your brother could drive us there? (Może twój brat mógłby nas tam zawieźć?)
  • móc (używane do określenia, że coś czasami ma miejsce, czasami się dzieje)
   If you look really closely, you can see it is not a real unicorn. (Jeżeli przyjrzysz się bardzo uważnie, to możesz zauważyć, że to nie jest prawdziwy jednorożec.)
   When the moon is full, you can hear the wolves howling in the distance. (Kiedy jest pełnia księżyca, można usłyszeć wilki wyjące w oddali.)
  • móc (używane do dawania surowych rozkazów) spoken
   If you will not keep quiet, you can get out. (Jeśli nie będziecie cicho, możecie wyjść.)
   You can get stuffed. (Możecie się wypchać.)
 2. might ***** , także: micht Scottish English
  • móc, mógłby (wyrażenie przypuszczenia, że coś się wydarzy)
   He might travel alone, he's resourceful enough. (On mógłby podróżować sam, jest wystarczająco zaradny.)
   I might do it, but you have to help me. (Mógłbym to zrobić, ale musisz mi pomóc.)
   It might take a while but she would learn how to swim. (To mogłoby zająć chwilę, ale ona nauczyłaby się pływać.)
   zobacz także: may
  • móc (wyrażenie przypuszczenia, że coś jest prawdą)
   Do you think she might be pregnant? (Czy uważasz, że ona może być w ciąży?)
   That might be true. (To może być prawdą.)
  • móc, mógłby (używane do uprzejmego pytania o pozwolenie) British English formal
   I wonder if I might have a look at your newspaper? (Zastanawiam się, czy mógłbym rzucić okiem na twoją gazetę?)
 3. may *****
  • móc (używane do mówienia o tym, że coś jest możliwe)
   It may rain today. (Dzisiaj może padać.)
   She may have missed her flight. (Ona mogła spóźnić się na swój lot.)
   zobacz także: might
  • móc (używane do wydania lub pytania o pozwolenie) formal
   May I come in? (Czy mogę wejść?)
   You may go now. (Możesz już iść.)
  • móc (używane do zadania pytania w grzeczny sposób lub skomentowania czegoś) formal
   May I speak with you both outside? (Mogę porozmawiać z wami obojgiem na zewnątrz?)
   May I ask you a question? (Mogę zadać ci pytanie?)
   May I help you? (Czy mogę ci pomóc?)
  • móc, niechaj (używane do mówienia jaki jest cel czegoś) formal
   Speak louder so that I may hear. (Mów głośniej, niechaj usłyszę.)
   link synonim: can
czasownik
 1. can't
  • nie móc (używane do wyrażenia przekonania, że coś nie może być prawdziwe)
   It can't be true. (To nie może być prawda.)
   It can't be Jane. She is in Spain. (To nie może być Jane. Ona jest w Hiszpanii.)
  • nie móc (używane do określenia, że nie powinno się czegoś robić)
   We can't expect her to change. (Nie powinniśmy oczekiwać, że ona się zmieni.)
   You can't miss classes that often. (Nie powinieneś opuszczać lekcji tak często.)
  • nie móc (do wyrażenia zaskoczenia, złości) informal
   You can't be serious! (No chyba nie mówisz poważnie!)
   Can't you just stop it? (Nie możesz po prostu przestać?)
 2. be disqualified from something
  • być niezdolnym (do czegoś), nie móc (czegoś zrobić), nie mieć prawa (do czegoś)
   Because I was caught drunk riding a bike, I was disqualified from driving. (Ponieważ zostałem złapany pod wpływem alkoholu na rowerze, prawo do prowadzenia samochodu zostało mi odebrane.)

Powiązane zwroty — "móc"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
inne
idiom
przysłowie
inne
phrasal verb

powered by  eTutor logo