"dochodzić do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dochodzić do czegoś" po polsku

dochodzić do czegoś

phrasal verb
 1. come to something *****
  • dochodzić do czegoś (złego)
   It came to his parents' separation. (Doszło do separacji jego rodziców.)
   It had to come to an argument so that you'd understand the situation. (Musiało dojść do kłótni, żebyś zrozumiał tę sytuację.)
 2. run to something **
czasownik
 1. recover ***
  • dochodzić do siebie, powracać do siebie, powracać do zdrowia [INTRANSITIVE]
   I will recover soon. (Niedługo dojdę do siebie.)
   The doctor said it will take time for her to recover. (Doktor powiedział, że zajmie to trochę czasu, zanim ona dojdzie do siebie.)
   I'm still recovering from a cold. (Nadal dochodzę do siebie po przeziębieniu.)
   Are you fully recovered from shock? (Czy już w pełni powróciłeś do siebie po szoku?)
 2. rally **
 3. nurse , ***
  • dochodzić do siebie (np. po wypadku, po urazie) [TRANSITIVE]
   My leg hasn't nursed yet after the injury. (Moja noga nie doszła jeszcze do siebie po kontuzji.)
   I'm fine, I nursed after the accident. (Mam się dobrze, doszedłem do siebie po wypadku.)
 4. do well **
  • dochodzić do siebie (np. po operacji)
   The doctor said he's doing well. (Lekarz powiedział, że on dochodzi do siebie.)
phrasal verb
 1. get over something *
 2. pull round
idiom
 1. turn the corner

powered by  eTutor logo