"dochodzić do siebie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dochodzić do siebie" po polsku

dochodzić do siebie

czasownik
 1. recover ***
  • dochodzić do siebie, powracać do siebie, powracać do zdrowia [nieprzechodni]
   I will recover soon. (Niedługo dojdę do siebie.)
   The doctor said it will take time for her to recover. (Doktor powiedział, że zajmie to trochę czasu, zanim ona dojdzie do siebie.)
   I'm still recovering from a cold. (Nadal dochodzę do siebie po przeziębieniu.)
   Are you fully recovered from shock? (Czy już w pełni powróciłeś do siebie po szoku?)
 2. rally **
  • powracać do zdrowia, dochodzić do siebie (po chorobie) [nieprzechodni]
   After this treatment, she should rally quite rapidly. (Po tym leczeniu ona powinna całkiem szybko dojść do zdrowia.)
   Don't worry, she'll rally really soon. (Nie martw się, ona wkrótce powróci do zdrowia.)
 3. nurse , ***
  • dochodzić do siebie (np. po wypadku, po urazie) [przechodni]
   My leg hasn't nursed yet after the injury. (Moja noga nie doszła jeszcze do siebie po kontuzji.)
   I'm fine, I nursed after the accident. (Mam się dobrze, doszedłem do siebie po wypadku.)
 4. do well **
  • dochodzić do siebie (np. po operacji)
   The doctor said he's doing well. (Lekarz powiedział, że on dochodzi do siebie.)
phrasal verb
 1. get over something *
  • wyzdrowieć, dochodzić do siebie (np. po chorobie, wypadku), przechorować
   Fortunately, he's got over the shock. (Na szczęście on doszedł do siebie po szoku.)
   It took me a year to get over the accident. (Zajęło mi rok, by wyzdrowieć po wypadku.)
   She still hasn't got over the flu. (Ona wciąż nie doszła do siebie po grypie.)
   link synonim: recover
 2. pull round
idiom
 1. turn the corner
phrasal verb
 1. come to something *****
 2. run to something **

"dochodzić do siebie" — Słownik kolokacji angielskich

turn the corner kolokacja
 1. turn czasownik + corner rzeczownik = dochodzić do siebie, wychodzić z kryzysu
  Zwykła kolokacja

  They might turn a corner and find him at any moment.