BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"corner" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

corner rzeczownik

rzeczownik + corner
Kolokacji: 57
street corner • northeast corner • southeast corner • Shutdown Corner • hand corner • corner of one's eye • corner of one's mouth • ...
corner + rzeczownik
Kolokacji: 68
corner store • corner office • corner table • Corner kick genius • corner tower • corner shop • corner kick • ...
corner + czasownik
Kolokacji: 24
CORNER kicks • corner twitches • corner stands • corner comes • corner turns up • ...
czasownik + corner
Kolokacji: 64
cut corners • see out of the corner • watch out of the corner • round the corner • turn the corner • reach the corner • occupy the corner • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. cut corners = pójść na łatwiznę, pójść po linii najmniejszego oporu, pójść na skróty (robić coś z minimalnym wysiłkiem) cut corners
4. turn the corner = dochodzić do siebie, wychodzić z kryzysu turn the corner
  • They might turn a corner and find him at any moment.
  • Perhaps in his own mind he has turned a corner.
  • A young couple turned a corner, came down the street.
  • They turned a corner and hit a wall of sound.
  • We went 5-6 last year and they say we're a program just ready to turn the corner.
  • By the time I turned the corner, she was gone.
  • Turn the corner and continue on was what had to be.
  • He turned the corner to the left and kept on.
  • We turned the corner and started down a long, dark street.
  • All Price had to do was hear him coming, turn the corner and open fire.
5. reach the corner = dojdź do kąta reach the corner
8. find a corner = znajdź kąt find a corner
9. take a corner = weź kąt take a corner
przymiotnik + corner
Kolokacji: 138
far corner • dark corner • upper corner • left corner • remote corner • northeastern corner • southwestern corner • southeastern corner • ...
przyimek + corner
Kolokacji: 19
with corners • around the corner • into a corner • near the corner • at the corner • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.