PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"powracać do zdrowia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powracać do zdrowia" po polsku

powracać do zdrowia

czasownik
 1. recover ***
  • dochodzić do siebie, powracać do siebie, powracać do zdrowia [nieprzechodni]
   I will recover soon. (Niedługo dojdę do siebie.)
   The doctor said it will take time for her to recover. (Doktor powiedział, że zajmie to trochę czasu, zanim ona dojdzie do siebie.)
   I'm still recovering from a cold. (Nadal dochodzę do siebie po przeziębieniu.)
   Are you fully recovered from shock? (Czy już w pełni powróciłeś do siebie po szoku?)
 2. rally **
  • powracać do zdrowia, dochodzić do siebie (po chorobie) [nieprzechodni]
   After this treatment, she should rally quite rapidly. (Po tym leczeniu ona powinna całkiem szybko dojść do zdrowia.)
   Don't worry, she'll rally really soon. (Nie martw się, ona wkrótce powróci do zdrowia.)
phrasal verb
 1. pull through
idiom
 1. be on the mend  
  The doctor said that luckily my mom is on the mend. (Lekarz powiedział, że moja mama szczęśliwie powraca do zdrowia.)
 2. be doing well  

"powracać do zdrowia" — Słownik kolokacji angielskich

pull through kolokacja
 1. pull czasownik + through przyimek = powracać do zdrowia, wylizać się, wyjść z choroby
  Bardzo silna kolokacja

  The people of Iraq are strong and will pull through everything in time.

  Podobne kolokacje:
 2. pull czasownik + through przysłówek = powracać do zdrowia, wylizać się, wyjść z choroby
  Silna kolokacja

  With the right kind of medical treatment, it might pull through.