Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"powracać do siebie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powracać do siebie" po polsku

powracać do siebie

czasownik
 1. recover ***
  • dochodzić do siebie, powracać do siebie, powracać do zdrowia [nieprzechodni]
   I will recover soon. (Niedługo dojdę do siebie.)
   The doctor said it will take time for her to recover. (Doktor powiedział, że zajmie to trochę czasu, zanim ona dojdzie do siebie.)
   I'm still recovering from a cold. (Nadal dochodzę do siebie po przeziębieniu.)
   Are you fully recovered from shock? (Czy już w pełni powróciłeś do siebie po szoku?)
czasownik
 1. readdress