"daughter" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "daughter" po angielsku

daughter , **** , także: dau.

obrazek do "daughter" po polsku
rzeczownik
 1. córka [policzalny]
  This is my oldest daughter. (To jest moja najstarsza córka.)
  She didn't go to work, because her daughter got sick. (Ona nie poszła do pracy, ponieważ jej córka zachorowała.)
  How old is your daughter? (Ile lat ma twoja córka?)
  przeciwieństwo: son
 2. córa, córka (personifikacja czegoś w odniesieniu do źródła) [policzalny]
  France is sometimes called "the eldest daughter of the church." (Francja jest czasami nazywana "najstarszą córą kościoła".)
przymiotnik
 1. potomny (z organizmu macierzystego)
  In cell division, two daughter cells are produced. (W podziale komórkowym powstają dwie komórki potomne.)
  These daughter cells have an error, so we can't use them. (Te potomne komórki mają błąd, więc nie możemy ich użyć.)

powered by  eTutor logo