BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"snap up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "snap up" po angielsku

phrasal verb
  1. ruszać się, streszczać się potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"snap up" — Słownik kolokacji angielskich

snap up kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skwapliwie skorzystaj
  1. snap czasownik + up particle
    Bardzo silna kolokacja

    Second, the movie rights to the books were immediately snapped up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo