PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"zgarnąć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgarnąć coś" po polsku

czasownik
 1. pocket , ***
  • przywłaszczyć sobie, zgarnąć (pieniądze)
   He pocketed most of the money. (On przywłaszczył sobie większość pieniędzy.)
   I'm sure they'll pocket everything that is left. (Jestem pewien, że przywłaszczą sobie wszystko co zostanie.)
 2. net ***
  • zgarnąć, zagarnąć (np. nagrodę)
   I might net myself a little sympathy, but to what end? (Mogę zgarnąć trochę współczucia, ale po co?)
   She netted all the awards. (Ona zgarnęła wszystkie nagrody.)
 3. scoop *
 4. lumber *
phrasal verb
 1. rake up
czasownik
 1. garner *
 2. clear *****
  • zgarniać (zarabiać) informal [TRANSITIVE]
   I clear a hundred thousand dollars a year. (Zgarniam sto tysięcy dolarów rocznie.)
   This model must have cleared a lot of money for that photoshoot. (Ta modelka musiała zgarnąć dużo pieniędzy za tę sesję zdjęciową.)
phrasal verb
 1. pick something up , pick up something ****

powered by  eTutor logo