wyłączyć coś

turn something off, turn off something

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

She raised a hand and turned off the light. = Ona podniosła rękę i wyłączyła światło.