PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"put somebody through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put somebody through" po angielsku

put somebody through

phrasal verb
 1. łączyć kogoś, przełączyć kogoś, przekierować kogoś (telefonicznie)
  I can't put you through to the manager, he is busy at the moment. (Nie mogę pana połączyć z menadżerem, jest on w tej chwili zajęty.)
  Kate, put me through to the Chinese ambassador. (Kate, połącz mnie z chińskim ambasadorem.)
phrasal verb
 1. doświadczać kogoś czymś (ciężko)
  School has put her through a lot of stress. (Szkoła doświadczyła ją ogromnym stresem.)
 2. przeprowadzać kogoś przez coś, płacić komuś za coś (np. szkołę)
phrasal verb
 1. doprowadzić coś do skutku
  I will be happy when I put my plan through. (Będę szczęśliwy, kiedy doprowadzę mój plan do skutku.)
  He never puts his ideas through. (On nigdy nie doprowadza do skutku swoich pomysłów.)