Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"put something through" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "put something through" po angielsku

put something through , także: put through something

phrasal verb
 1. doprowadzić coś do skutku
  I will be happy when I put my plan through. (Będę szczęśliwy, kiedy doprowadzę mój plan do skutku.)
  He never puts his ideas through. (On nigdy nie doprowadza do skutku swoich pomysłów.)
phrasal verb
 1. łączyć kogoś, przełączyć kogoś, przekierować kogoś (telefonicznie)
  I can't put you through to the manager, he is busy at the moment. (Nie mogę pana połączyć z menadżerem, jest on w tej chwili zajęty.)
  Kate, put me through to the Chinese ambassador. (Kate, połącz mnie z chińskim ambasadorem.)
phrasal verb
 1. doświadczać kogoś czymś (ciężko)
  School has put her through a lot of stress. (Szkoła doświadczyła ją ogromnym stresem.)
 2. przeprowadzać kogoś przez coś, płacić komuś za coś (np. szkołę)