"brand" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "brand" po angielsku

brand ***

obrazek do "brand" po polsku obrazek do "brand" po polsku
rzeczownik
 1. marka (np. produktu) [policzalny]
  All products have brands nowadays. (W obecnych czasach wszystkie produkty mają marki.)
  Is brand important for you when you buy things? (Czy marka jest dla ciebie ważna, gdy kupujesz rzeczy?)
  I have never heard about that brand name. (Nigdy nie słyszałem o takiej nazwie marki.)
  link synonim: producer's brand
 2. rodzaj, gatunek, typ, odmiana (np. humoru) [policzalny]
  I like his brand of humour. (Lubię jego rodzaj poczucia humoru.)
  What brand of wine do you like? (Jaki gatunek wina lubisz?)
 3. piętno (np. wypalone na skórze zwierzęcia lub niewolnika) [policzalny]
  A brand on animal is an evidence of ownership. (Piętno na zwierzęciu jest dowodem własności.)
  The man had a red brand on his arm. (Mężczyzna miał czerwone piętno na ramieniu.)
 4. żagiew, pochodnia
  They carried lighted brands during the festival. (Oni nieśli zapalone pochodnie w czasie festiwalu.)
  This brand gave a lot of light in the cave. (Ta pochodnia dała wiele światła w jaskini.)
 5. miecz przestarzale
  The wizard created a magical brand. (Czarodziej stworzył magiczny miecz.)
  He killed his brother with a silver brand. (Zabił swojego brata srebrnym mieczem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. napiętnować, naznaczyć piętnem, przyczepić etykietkę (sklasyfikować w określony sposób)
  Because of this theft he was branded as a criminal. (Ze względu na tę kradzież, on został naznaczony piętnem kryminalisty.)
  They branded her as a nerd. (Oni przyczepili jej etykietkę maniaka komputerowego.)
 2. wypalić piętno (zrobić znak na skórze)
  The master branded his horses. (Pan wypalił na swoich koniach piętno.)
  I have to brand my cows to be able to recognize them. (Muszę wypalić piętno na moich krowach, żeby móc je rozpoznać.)
 3. omarkować, oznakować (nadać nazwę produktowi) termin techniczny
  Successful branding can improve sales. (Nadanie udanej nazwy marki dla produktu może poprawić sprzedaż.)
  Branding livestock is still common. (Oznakowywanie zwierząt hodowlanych jest wciąż praktykowane.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "brand"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
inne
kolokacje

podobne do "brand" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brand" po polsku

rzeczownik
nazwa własna

powered by  eTutor logo