"popular brand" — Słownik kolokacji angielskich

popular brand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny gatunek
  1. popular przymiotnik + brand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Problem is they are two of the most popular brands in the country.

    Podobne kolokacje: