ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"rodzaj" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rodzaj" po polsku

rodzaj

rzeczownik
 1. kind *****   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  What kind of music do you like? (Jaki rodzaj muzyki lubisz?)
  This is not my favourite kind of food. (To nie jest mój ulubiony rodzaj jedzenia.)
  It's some kind of tradition. (To jest jakiś rodzaj tradycji.)
 2. type *****
  • typ, rodzaj [COUNTABLE]
   What type of clothes do you usually wear? (Jaki typ ubrań zazwyczaj nosisz?)
   She likes this type of entertainment. (Ona lubi ten typ rozrywki.)
 3. sort *****   [COUNTABLE]
  That is the sort of question we have to answer. (To jest rodzaj pytań, na które musimy odpowiedzieć.)
  I hate these sorts of shoes. (Nienawidzę tych rodzajów butów.)
 4. brand ***
  • rodzaj, gatunek, typ, odmiana (np. humoru) [COUNTABLE]
   I like his brand of humour. (Lubię jego rodzaj poczucia humoru.)
   What brand of wine do you like? (Jaki gatunek wina lubisz?)
 5. variety ****
  • rodzaj, typ, odmiana (np. rośliny) [COUNTABLE]
   This is a new variety of a fern. (To jest nowa odmiana paproci.)
   There are one thousand varieties of this plant. (Występuje tysiąc odmian tej rośliny.)
 6. style ****
  • rodzaj, model [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   This style of the car is more expensive. (Ten model samochodu jest droższy.)
   Do you have other styles of this mixer? (Macie inne modele tego miksera?)
 7. nature ****
  • rodzaj, typ [SINGULAR]
   This is a new nature of a chemical compound. (To jest nowy typ związku chemicznego.)
   I need another screw of this nature - do you have any? (Potrzebuję kolejnej śrubki tego typu - masz jakieś?)
 8. gender ***
  • rodzaj (żeński, męski lub nijaki - termin używany w gramatyce) technical [COUNTABLE]
   Polish has masculine, feminine and neuter gender. (Polski ma rodzaj męski, żeński i nijaki.)
   This word is of masculine gender. (To słowo ma rodzaj męski.)
 9. genus
  • rodzaj (jedna z grup, na jakie naukowcy dzielą organizmy żywe)
   Species are grouped together into genera, genera into orders, and orders into classes. (Gatunki są zgrupowane razem w rodzaje, rodzaje w rzędy a rzędy w klasy.)
 10. breed **
 11. ilk  

Powiązane zwroty — "rodzaj"

czasownik
nosić (jakiś rodzaj ubrań) = wear
wychowywać (współtworzyć określony rodzaj, np. osoby) = breed
rzeczownik
typ (rodzaj osoby) = sort +1 znaczenie
dramat (rodzaj literacki) = drama
obligacja (rodzaj papierów wartościowych) = bond
dąb (rodzaj drzew) = oak , quercus latin
mina (rodzaj broni) = mine
opera (rodzaj sztuki) = opera
środowisko (rodzaj lub charakterystyczne cechy danego obszaru) = environment
romans (rodzaj literacki) = romance , romance novel
grzyb (rodzaj organizmu żywego) = fungus
studium (rodzaj pobieranej nauki) = study
boston (rodzaj tańca) = boston
konwencja (rodzaj ugody, np. konwencja praw człowieka) = convention
mleczko (rodzaj kosmetyku) = milk
lilia (rodzaj rośliny cebulowej) = lily
habit (rodzaj ubrania) = habit
krem (rodzaj budyniu) = custard
polka (rodzaj tańca) = polka
chmiel (rodzaj roślin) = hop , humulus latin
kucyk (rodzaj fryzury) = ponytail
polo (rodzaj gry sportowej) = polo
skuter (rodzaj motocykla) = scooter , motor scooter
bar (miejsce, w którym sprzedaje się jeden rodzaj jedzenia lub picia) = bar
wątróbka (rodzaj mięsa) = liver
orliczka (rodzaj) = brake , pteris latin
przymiotnik
męski (rodzaj) = masculine , masc. (skrót)
określony (rodzaj czegoś) = kindful
phrasal verb
prosić o coś (o rodzaj zachowania, traktowania) = call for something

powered by  eTutor logo