"brand is used" — Słownik kolokacji angielskich

brand is used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marka jest używana
  1. use czasownik + brand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The brand was first used in 1932 and came back into use around 2009-2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo