"zdecydowany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdecydowany" po polsku

zdecydowany

przymiotnik
 1. determined *
  • zdeterminowany, zdecydowany
   I'm determined to learn French. (Jestem zdeterminowany nauczyć się francuskiego.)
   You're not determined enough to lose weight. (Nie jesteś wystarczająco zdeterminowany, żeby stracić na wadze.)
   We've made a determined effort to stop her. (Zrobiliśmy zdecydowany wysiłek, żeby ją powstrzymać.)
   link synonim: self-determined
 2. distinct **
  • wyraźny, zdecydowany, nieodparty (np. sukces)
   I can see a distinct improvement in his behaviour. (Widzę wyraźną poprawę w jego zachowaniu.)
   She spoke with a distinct American accent. (Ona mówiła z wyraźnym amerykańskim akcentem.)
 3. decisive *
 4. outright
  • pełny, pełnoprawny, kategoryczny, zdecydowany, absolutny
   We took outright control of the ship. (Przejęliśmy pełną kontrolę nad statkiem.)
   I'm the outright owner of this house. (Jestem pełnoprawnym właścicielem tego domu.)
  • niekwestionowany, zdecydowany
   He was an outright winner of this fight. (On był niekwestionowanym zwycięzcą tej walki.)
   This match ended in our outright victory. (Ten mecz zakończył się naszym zdecydowanym zwycięstwem.)
 5. authoritative
 6. concerted
 7. robust *  
 8. purposeful
 9. express ****
  • zdecydowany, kategoryczny
   She had express authority at home. (Ona miała zdecydowany autorytet w domu.)
 10. resolute
 11. emphatic
 12. unqualified
 13. decided
 14. purposive
 15. tough-talking
 16. strong-minded
 17. unhesitating
 1. of set purpose
czasownik
 1. decide *****
 2. choose *****
 3. decide that **
  • zdecydować, że
   They decided that they have to divorce. (Oni zdecydowali, że muszą się rozwieść.)
   We decided that we won't go there. (Zdecydowaliśmy, że tam nie pójdziemy.)
 4. come to a decision , arrive at a decision
czasownik
 1. settle ***
  • ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We have to settle the time limit for the competitors. (Musimy ustalić limit czasu dla zawodników.)
   Did you settle the place of our meeting? (Czy ustaliliście już miejsce naszego spotkania?)
 2. determine ****
  • ustalać, wyznaczać, decydować (np. o oficjalnej dacie czegoś) [TRANSITIVE]
   We have determined the date of our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
   He didn't determine the deadline, so I will not hurry. (On nie wyznaczył ostatecznego terminu, więc nie będę się śpieszyć.)
   zobacz także: set
 3. set *****
  • postanawiać, ustalać, decydować [TRANSITIVE]
   We need to set the date of the final exam today. (Musimy dziś ustalić datę egzaminu końcowego.)
   Let's set the date of the rehearsal. (Ustalmy termin próby.)
   Have you set the date of your wedding? (Czy ustaliliście datę waszego ślubu?)
   zobacz także: determine
czasownik
 1. resolve ***

Powiązane zwroty — "zdecydowany"

rzeczownik
przysłówek
zdecydowanie = definitely , także: deffo informal +18 znaczeń
przymiotnik
czasownik
doszczętnie zniszczyć (wygrać w zdecydowany sposób) = smash
idiom
inne

powered by  eTutor logo