eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"brak" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brak" po polsku

brak

rzeczownik
 1. lack ****   [tylko liczba pojedyncza]
  We cannot start the construction, because there is a lack of materials. (Nie możemy rozpocząć budowy, ponieważ wystąpił brak materiałów.)
 2. shortage ** , shtg. (skrót)
  • brak (np. gotówki), niedobór (np. pracowników), deficyt (budżetowy) [policzalny lub niepoliczalny]
   We are suffering from the shortage of food. (Cierpimy na niedobór jedzenia.)
   There is a shortage of vaccinations in Africa. (W Afryce jest deficyt szczepionek.)
   The recent shortage of money made us suffer. (Niedawny brak gotówki sprawił, że cierpieliśmy.)
 3. deficit ***
  • niedobór (np. witamin), brak (np. opadów) [policzalny]
   He took some pills to make up his deficit of magnesium. (On wziął jakieś tabletki, żeby uzupełnić niedobór magnezu.)
   There is often a deficit of rain during summer in Poland. (W Polsce w lecie często występuje brak opadów w lecie.)
 4. gap ***
  • brak, deficyt [policzalny]
   The gap of shoes in the shoe department is temporary. (Deficyt butów w dziale butów jest tymczasowy.)
   The gap of employees ruined our business. (Deficyt pracowników zepsuł nasz biznes.)
   His gaps in knowledge prevented him from getting his dream job. (Jego braki w wiedzy uniemożliwiły mu dostanie wymarzonej pracy.)
 5. absence ***
  • brak, nieistnienie [tylko liczba pojedyncza]
   Tom's absence may have really bad consequences for our company. (Brak Toma może mieć bardzo złe konsekwencje dla naszej firmy.)
   Absence of technology would make our lives really hard. (Brak technologii sprawiłby, że nasze życie byłoby naprawdę ciężkie.)
 6. scarcity , scarceness
  • brak (np. zatrudnienia) [policzalny]
   The scarcity of skilled workers worries the government. (Brak wykwalifikowanych pracowników martwi rząd.)
 7. deprivation
 8. shortfall
  • niedobór (finansowy), brak (pieniędzy)
   There is a shortfall of money, so we cannot fund this project. (Nie możemy ufundować tego projektu ze względu na brak pieniędzy.)
 9. deficiency *
 10. failing
  • brak, wada
   We are aware of the failings of our prototype, and are working on resolving them. (Jesteśmy świadomi braków w naszym prototypie i pracujemy nad ich uzupełnieniem.)
 11. dearth
  • nędza, brak (jedzenia), głód
   The dearth of food led to the strikes. (Brak jedzenia doprowadził do strajków.)
   The dearth was the cause of their death. (Głód był powodem ich śmierci.)
 12. paucity
 13. yearning termin literacki
  • brak (czegoś)
 14. shortness
 15. privation
 16. non-existence , także: nonexistence
 17. nonbeing
 18. wantage    AmE
określnik
 1. no *****
  • brak, żaden, nie
   No problem. (Żaden problem.)
   There was no answer. (Nie było odpowiedzi.)
   We have no food. (Nie mamy jedzenia.)
rzeczownik
 1. lack of something
  • brak czegoś, niedostatek czegoś
   Lack of money is his biggest problem. (Brak pieniędzy jest jego największym problemem.)
   He was tired because of the lack of sleep. (On był zmęczony z powodu braku snu.)
   The lack of resources was the cause of our retreat. (Niedostatek środków był powodem naszego wycofania się.)
 2. want of something
 3. absence of something  

Powiązane zwroty — "brak"

rzeczownik
niepowodzenie (brak sukcesu) = failure
słabość (brak autorytetu) = weakness
deficyt (brak pieniędzy w budżecie) = deficit
ciemność (brak światła) = blackness +1 znaczenie
spokój (brak zakłóceń) = calmness
brak związku = irrelevance +2 znaczenia
odmienność (brak podobieństwa) = dissimilarity
barbarzyństwo (brak kultury, obycia, ogłady) = barbarism
czasownik
phrasal verb
idiom
inne
brakować = be lacking +1 znaczenie
przymiotnik
zwyczajny (o czymś niewłaściwym, np. zwykły brak wychowania) = plain
wybrakowany = faulty +5 znaczeń