Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"brakować komuś czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brakować komuś czegoś" po polsku

brakować komuś czegoś

czasownik
 1. lack ****
  • nie mieć (czegoś), cierpieć na brak, brakować komuś czegoś [przechodni]
   He lacks some basic knowledge about the history. (On nie ma podstawowej wiedzy na temat historii.)
   Kate lacks confidence. She's very shy. (Kate nie ma pewności siebie. Ona jest bardzo nieśmiała.)
   He doesn't lack enthusiasm. (Nie brakuje mu entuzjazmu.)
czasownik
 1. scant
  • brakować (o oddechu)
   I was scant of breath. (Brakowało mi oddechu.)
phrasal verb
 1. light on something , light upon something
idiom
 1. be in short supply
 1. be lacking
 2. be wanting

Powiązane zwroty — "brakować komuś czegoś"

rzeczownik
określnik
brak = no
phrasal verb
czasownik
inne
przymiotnik
wybrakowany = faulty +5 znaczeń