ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"być nieobecnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być nieobecnym" po polsku

być nieobecnym

obrazek do "be missing" po polsku
phrasal verb
 1. be out ****
 2. be away *
 1. be absent  
 2. be missing
 3. be lacking
 4. be wanting
przymiotnik
 1. absent *
  • nieobecny (np. w pracy, na lekcji)
   He was absent because of illness. (On był nieobecny z powodu choroby.)
   The boss was absent, so we had a very long lunch break. (Szef był nieobecny, więc zrobiliśmy sobie bardzo długą przerwę na lunch.)
   I was absent from classes yesterday. (Wczoraj byłem nieobecny na zajęciach.)
   link synonim: away
   przeciwieństwo: present
 2. far away **  
  Why are you so far away? Did something happen? (Dlaczego jesteś taki nieobecny? Czy coś się stało?)
  He had a far away expression. He didn't hear me. (On miał nieobecny wyraz twarzy. On mnie nie słyszał.)
  Her far away expression worried him. (Jej nieobecne spojrzenie martwiło go.)
 3. distant **
  • nieobecny, nieprzytomny (np. wzrok, uśmiech)
   His distant smile made me realize that he was thinking about something else. (Jego nieobecny uśmiech sprawił, że domyśliłem się, że myślał o czymś innym.)
   What are you thinking about? Your look is so distant. (O czym myślisz? Masz taki nieprzytomny wzrok.)
   Judging by your distant smile, you're not thinking about our lesson. (Sądząc po twoim nieobecnym uśmiechu, nie myślisz chyba o naszej lekcji.)
 4. off , *****
  • nieobecny (np. w pracy, w szkole)
   I was off work because of illness. (Byłem nieobecny w pracy z powodu choroby.)
   He is off today. (On dzisiaj jest nieobecny.)
 5. out *****  
  Amy is out today, she has food poisoning. (Amy jest dziś nieobecna, ma zatrucie pokarmowe.)
  He should not be here when your mother is out. (On nie powinien tu być, kiedy wasza mama jest nieobecna.)
 6. missing **
 7. away *****
  • nieobecny (na urlopie, na zwolnieniu, poza domem)
   I need to find someone to take care of my cat while I'm away. (Muszę znaleźć kogoś, kto zaopiekuje się moim kotem, kiedy będę na urlopie.)
  • nieobecny
   He seems very away, is everything OK with him? (On wydaje się bardzo nieobecny, czy wszystko z nim dobrze?)
   My mind was away. (Mój umysł był nieobecny.)
   link synonim: absent
 8. vacant *
 9. distracted
 10. AWOL   potocznie
rzeczownik
 1. absentee

powered by  eTutor logo