Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"mieć mało czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć mało czegoś" po polsku

mieć mało czegoś

idiom
 1. be low on something  
  I need a cup of coffee, I am low on energy. (Potrzebuję filiżanki kawy, mam mało energii.)
  We are low on time, we have to hurry. (Mamy mało czasu, musimy się pospieszyć.)
 2. run short of something , be short of something
phrasal verb
 1. light on something , light upon something
określnik
 1. few *****
  • mało, niewiele (np. rzeczy, osób)
   There are few movies he hasn't seen. (Jest niewiele filmów, których on nie widział.)
   Few people came to the party. (Na imprezę przyszło niewiele osób.)
   przeciwieństwo: many
   important nie mylić z: a few
   zobacz także: less, too few
 2. little ***** , także: lil' potocznie , także: lil slang
  • mało, niewiele (np. pieniędzy, czasu)
   I've got little money. (Mam mało pieniędzy.)
   He's got little time. (On ma niewiele czasu.)
   I have little patience for noisy neighbours. (Mam niewiele cierpliwości do hałaśliwych sąsiadów.)
przysłówek
 1. little ***** , także: lil' potocznie , także: lil slang
  • trochę, mało
   My story is little different to yours. (Moja historia jest trochę inna niż twoja.)
   I speak about my family very little. (Mówią o swojej rodzinie bardzo mało.)
 2. small , *****  
 3. scant
  • niewiele, mało
   We paid scant attention to him. (Poświęciliśmy mu mało uwagi.)
 4. poco  
zaimek
 1. little ***** , także: lil' potocznie , także: lil slang
  • mało, niewiele
   I did very little today. (Zrobiłam dzisiaj bardzo niewiele.)
   I have little patience for incompetent people. (Mam mało cierpliwości do niekompetentnych ludzi.)

Powiązane zwroty — "mieć mało czegoś"

przymiotnik
mały = small +15 znaczeń
maleńki = tiny +10 znaczeń
rzeczownik
mały = kiddo +3 znaczenia
maleństwo = midget +3 znaczenia
maluch = short one +3 znaczenia
małość = littleness +2 znaczenia
prefiks
mały = olig- , także: oligo-
przysłówek
inne
idiom
czasownik