TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"lack of something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lack of something" po angielsku

lack of something

rzeczownik
  1. brak czegoś, niedostatek czegoś
    Lack of money is his biggest problem. (Brak pieniędzy jest jego największym problemem.)
    He was tired because of the lack of sleep. (On był zmęczony z powodu braku snu.)
    The lack of resources was the cause of our retreat. (Niedostatek środków był powodem naszego wycofania się.)