BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"głód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głód" po polsku

głód

rzeczownik
 1. hunger **   [UNCOUNTABLE]
  I'm dying from hunger, I could eat a horse. (Umieram z głodu, mógłbym zjeść konia z kopytami.)
  He felt faint from hunger. (Było mu słabo z głodu.)
 2. starvation
  • głód, śmierć głodowa
   Starvation was taking its toll. (Głód zbierał obfite żniwa.)
   After four days they were close to starvation. (Po czterech dniach oni byli na granicy śmierci głodowej.)
 3. famine *
  • głód, klęska głodu
   In that year five million Chinese people died in the famine. (W tamtym roku pięć milionów Chińczyków zginęło podczas klęski głodu.)
 4. appetite *
  • żądza, głód, apetyt (na coś) [COUNTABLE]
   He's lost his sexual appetite. (On stracił apetyt na seks.)
   She'll have an appetite for the dinner you've cooked. (Ona będzie miała apetyt na obiad, który ugotowałeś.)
 5. dearth
  • nędza, brak (jedzenia), głód
   The dearth of food led to the strikes. (Brak jedzenia doprowadził do strajków.)
   The dearth was the cause of their death. (Głód był powodem ich śmierci.)
 6. twist ***
  • głód, łaknienie British English informal [UNCOUNTABLE]
   I can't control my twist, I eat all the time. (Nie umiem kontrolować mojego łaknienia, cały czas jem.)
   You're so thin, even though your twist is unstoppable! (Jesteś taki chudy, pomimo tego, że twoje łaknienie jest nie do powstrzymania!)
   She didn't feel any twist, so she stopped eating. (Ona nie czuła żadnego łaknienia, więc przestała jeść.)
 7. agonies
 8. esurience
 9. famishment  
 10. hungriness  

powered by  eTutor logo