"niedobór" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niedobór" po polsku

niedobór

rzeczownik
 1. shortage ** , shtg. (skrót)
  • brak (np. gotówki), niedobór (np. pracowników), deficyt (budżetowy) [policzalny lub niepoliczalny]
   We are suffering from the shortage of food. (Cierpimy na niedobór jedzenia.)
   There is a shortage of vaccinations in Africa. (W Afryce jest deficyt szczepionek.)
   The recent shortage of money made us suffer. (Niedawny brak gotówki sprawił, że cierpieliśmy.)
 2. deficit ***
  • niedobór (np. witamin), brak (np. opadów) [policzalny]
   He took some pills to make up his deficit of magnesium. (On wziął jakieś tabletki, żeby uzupełnić niedobór magnezu.)
   There is often a deficit of rain during summer in Poland. (W Polsce w lecie często występuje brak opadów w lecie.)
 3. deficiency *
  • niedobór (np. witamin) [policzalny lub niepoliczalny]
   I can't help it if I have a potassium deficiency. (Nie mogę nic poradzić na to, że mam niedobór potasu.)
   Severe B12 deficiency could cause all her symptoms. (Poważny niedobór witaminy B12 może powodować wszystkie jej objawy.)
 4. shortfall
  • niedobór (finansowy), brak (pieniędzy)
   There is a shortfall of money, so we cannot fund this project. (Nie możemy ufundować tego projektu ze względu na brak pieniędzy.)
 5. crunch *
  • kryzys, niedobór (np. pieniędzy) American English
   We need to figure out a way out of this crunch. (Musimy wymyślić jakiś sposób wydostania się z tego kryzysu.)
 6. dearth
  • niedobór, niedostatek
   There's a dearth of vacancies in the job market. (Na rynku pracy brakuje etatów.)
   There is a dearth of funds in our company. (W naszej firmie jest niedostatek funduszy.)
 7. scarcity , scarceness
  • niedobór (np. żywności), niedostatek (np. pieniędzy) [niepoliczalny]
   There are food scarcities in most regions of Africa. (Jest niedobór żywności w większości regionów Afryki.)
 8. shortness
  • niedobór (np. pieniędzy), brak (np. słów)
 9. undersupply  
  Hunger indicates undersupply of major nutrients. (Głód wskazuje na niedobór ważnych składników odżywczych.)
 10. underprovision

Powiązane zwroty — "niedobór"

rzeczownik
przymiotnik
inne
Zobacz także: niedoborowy

powered by  eTutor logo