"wada" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wada" po polsku

wada

rzeczownik
 1. weakness **
  • wada, słabość [policzalny]
   We have to find a weakness in their security system. (Musimy znaleźć słabość w ich systemie bezpieczeństwa.)
   Chocolate is my weakness. (Czekolada to moja słabość.)
   link synonim: limitation
 2. fault **
  • wada, usterka [policzalny]
   What they see as a fault may actually be a good thing. (To, co oni widzą jako wadę może okazać się zaletą.)
   I repair minor faults myself. (Sam naprawiam drobne usterki.)
   zobacz także: frailty
  • wada, niedociągnięcie (o cechach charakteru) [policzalny]
   His main fault is his laziness. (Jego główną wadą jest jego lenistwo.)
   Can you name my faults? (Czy możesz wymienić moje wady?)
   link synonim: blemish
   przeciwieństwa: virtue, strength, merit
 3. flaw *
 4. defect *
  • defekt, wada, usterka [policzalny]
   His car was sent back to the factory because of an engine defect. (Jego samochód został odesłany do fabryki z powodu defektu silnika.)
   link synonim: flaw
 5. disadvantage *
 6. vice ****
  • wada, defekt
   The blouse I bought has a vice, I have to take it back to the store. (Bluzka, którą wczoraj kupiłem, ma wadę, muszę oddać ją do sklepu.)
   The new software has a lot of vices. (Nowe oprogramowanie ma wiele defektów.)
 7. drawback *
  • wada, minus [policzalny]
   I fail to notice any drawbacks in your proposal. (Nie udaje mi się znaleźć żadnych wad w twojej propozycji.)
   link synonim: minus
 8. failing
  • brak, wada
   We are aware of the failings of our prototype, and are working on resolving them. (Jesteśmy świadomi braków w naszym prototypie i pracujemy nad ich uzupełnieniem.)
 9. imperfection , imperfectness
 10. blemish
 11. minus *
 12. demerit
 13. disbenefit
 14. vitium  
 15. disamenity oficjalnie

podobne do "wada" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wada" po angielsku

rzeczownik
Wada test , intracarotid sodium amobarbital procedure , ISAP (skrót) = test Wady (metoda diagnostyczna)