"wada wrodzona" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wada wrodzona" po polsku — Słownik angielsko-polski

"wada wrodzona" — Słownik kolokacji angielskich

birth defect kolokacja
 1. birth rzeczownik + defect rzeczownik = wada wrodzona
  Bardzo silna kolokacja

  I want to find out now if my baby has any birth defects.

  Podobne kolokacje:
congenital defect kolokacja
Popularniejsza odmiana: congenital heart defect
 1. congenital przymiotnik + defect rzeczownik = wada wrodzona
  Zwykła kolokacja

  The majority of congenital heart defects have no known cause.

  Podobne kolokacje: