"impediment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "impediment" po angielsku

impediment

rzeczownik
 1. przeszkoda, utrudnienie, zawada
  The financial crisis is a major impediment to job creation and growth. (Kryzys finanasowy to zasadnicze utrudnienie, jeśli chodzi o możliwość tworzenia miejsc pracy i wzrostu.)
  It would be a serious impediment to the process if you didn't bring the documents in time. (Gdybyś nie dostarczył dokumentów na czas, byłoby to poważne utrudnienie procesu.)
  There are two people, who are an impediment to our plan. (Jest dwoje ludzi, którzy są zawadą dla naszego planu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

impediment
speech impediment

rzeczownik
 1. wada wymowy, defekt wymowy
  She has a speech impediment, but she is working on it. (Ona ma wadę wymowy, ale pracuje nad nią.)
  He has such a terrible speech impediment I can barely understand him. (On ma taką straszną wadę wymowy, że ledwie go rozumiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo