ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"brak pieniędzy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brak pieniędzy" po polsku

brak pieniędzy

rzeczownik
 1. ruin **
  • ruina, brak pieniędzy [niepoliczalny]
   Our house fell into ruin. (Nasz dom popadł w ruinę.)
   If we don't do something, there will be only ruin in the future. (Jeśli czegoś nie zrobimy, w przyszłości będzie tylko ruina.)
 2. lack of money  
 3. impecuniosity , impecuniousness

Powiązane zwroty — "brak pieniędzy"

rzeczownik
deficyt (brak pieniędzy w budżecie) = deficit
idiom

"brak pieniędzy" — Słownik kolokacji angielskich

lack of money kolokacja
 1. money rzeczownik + lack rzeczownik = brak pieniędzy
  Zwykła kolokacja

  He never turned a patient away for lack of money.

  Podobne kolokacje:
shortage of money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): brak pieniędzy
 1. money rzeczownik + shortage rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Which is not a good idea at this point in time due to shortage of money.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo