PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"ruina" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ruina" po polsku

ruina

rzeczownik
 1. ruin **
  • ruina, brak pieniędzy [niepoliczalny]
   Our house fell into ruin. (Nasz dom popadł w ruinę.)
   If we don't do something, there will be only ruin in the future. (Jeśli czegoś nie zrobimy, w przyszłości będzie tylko ruina.)
 2. decay *
 3. undoing
  • zguba, ruina
   Alcohol and drugs were his undoing. (Alkohol i narkotyki były jego zgubą.)
 4. disrepair
 5. ruination
 6. wrack
 7. dilapidation
 8. collapsed building
 9. bughouse

"ruina" — Słownik kolokacji angielskich

collapsed building kolokacja
 1. collapsed przymiotnik + building rzeczownik = zawalony budynek, ruina
  Zwykła kolokacja

  Japanese military search a collapsed building for bodies in March 2011, two weeks after the 9-magnitude earthquake.

  Podobne kolokacje: