"i" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "i" po polsku — Słownik angielsko-polski

i

spójnik
 1. and *****
  • i (np. w "on i ona"), oraz
   Tom yawned and smiled. (Tom ziewnął i uśmiechnął się.)
   And what did she say? (I co ona powiedziała?)
   I like both bananas and apples. (Lubię i banany, i jabłka.)

I

rzeczownik
 1. I *****
  • I (dziewiąta litera angielskiego alfabetu)
 2. india ***
  • I (Alfabet fonetyczny NATO)
   To spell her name, he began with "india." (Aby przeliterować jej imię, on rozpoczął od "I" w alfabecie fonetycznym NATO.)

Powiązane zwroty — "i"

inne
czasownik
machać czymś (tam i z powrotem) = swing
kursować (tam i z powrotem) = shuttle
przenosić (unosić i przestawiać) = shift
przynieść (pójść po coś lub kogoś i wrócić) = fetch
zdobyć coś (w niespodziewany i/lub bezproblemowy sposób) = land
przysłówek
nagle (szybko i niespodziewanie) = suddenly
kiedykolwiek (w zdaniach twierdzących i pytaniach) = ever
gwałtownie (w szybkim tempie i krótkim czasie) = rapidly
rzeczownik
śmierć (szkielet reprezentujący ideę śmierci i umierania) = Death
cel. (najwyższa ocena w szkołach angielskich i amerykańskich) = A , a
rola (miejsce pracy i sposób życia) = soil
przyjaźń (uczucia i zachowanie) = friendship
dzień (czas, w którym człowiek nie śpi i jest aktywny) = day
Pan (grecki bóg lasów i pól) = Pane
ślad (nieprzyjemne sytuacje i złe emocje) = trail
ból (zwykle stały i tępy) = ache
Microsoft (producent systemów operacyjnych i oprogramowania) = Microsoft
kapitan (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) = captain , Capt (skrót)
gmina (w Anglii i w Luizjanie w USA) = parish
major (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) = major , Maj. (skrót)
kościół (używane w Szkocji i Północnej Anglii) = kirk
korespondencja (listy i paczki dostarczane do kogoś) = mail
kwiat (część rośliny mająca płatki i zawierająca nasiona) = flower
pułkownik (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) = colonel , coronel , Col. (skrót)
towar (produkt który jest kupowany i sprzedawany) = commodity
święto (w Hiszpanii i Ameryce Płd.) = fiesta
zaimek
wszystko (co związane z życiem zawodowym i prywatnym) = everything
przymiotnik
tradycyjny (będący częścią tradycji i kultury) = traditional , także: traditionary
surowy (nieprzyjemny i niesprawiedliwy, np. los, kara) = harsh
radykalny (wielki i nagły) = dramatic
dorosły (o osobie i jej zachowaniu) = mature
angielski (o systemie miar i wag) = imperial
zgrabny (inteligentny i prosty, np. esej) = elegant
wodny (żyjący i rosnący w wodzie) = aquatic
inne
zauważyć coś (i o tym powiedzieć) = remark on something
idiom

"i" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "i" po angielsku — Słownik polsko-angielski

obrazek do "I" po polsku
zaimek
 1. ja
  I'm from Poland. (Ja jestem z Polski.)
  zobacz także: me, my, myself, mine
rzeczownik
 1. I (dziewiąta litera angielskiego alfabetu)
rzeczownik
 1. Amerykański Instytut Architektów

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "i"

czasownik
I know = wiem, mam pomysł +1 znaczenie
I see , także: IC = aha, rozumiem, widzę
I say = mówię (jako wtrącenie)
I apologise British English , I apologize American English = przepraszam (brzmi bardziej formalnie niż "I'm sorry")
I would say = powiedziałbym, że (wyrażając opinię, z którą inni mogą się nie zgadzać)
I vote = głosuję (chcę czegoś)
I must say spoken , I have to say spoken = muszę powiedzieć (jako wzmocnienie wyrażanej opinii)
I should think spoken , I should imagine spoken , I should hope spoken = myślę, wydaje mi się (używane do wyrażania opinii)
I bet spoken , I'll bet spoken = założę się
wykrzyknik
inne
particle
I guess = chyba tak +1 znaczenie
inne
nazwa własna
rzeczownik
Elizabeth I = Elżbieta I (królowa angielska)