ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"I apologize." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "I apologize." po angielsku

obrazek do "I'm sorry." po polsku
 1. Przepraszam.
  I'm sorry I'm late, but I got stuck in a traffic jam. (Przepraszam, że jestem spóźniony, ale utknąłem w korku.)
  I'm sorry. I didn't want to offend you. (Przepraszam. Nie chciałem cię urazić.)
  I apologize for keeping you waiting so long in the cold. (Przepraszam, że tak długo kazałem wam czekać na chłodzie.)
  On behalf of my family, I apologize for the damage. (W imieniu mojej rodziny, przepraszam za zniszczenia.)
  I apologize for the intrusion but I have to speak with the boss. (Przepraszam za najście, ale muszę porozmawiać z szefem.)
obrazek do "apologize" po polsku
czasownik
 1. przepraszać (za coś), usprawiedliwiać się [nieprzechodni]
  You're right, and I apologize. (Masz rację i przepraszam.)
  I apologize for offending you. (Przepraszam, że cię uraziłem.)
  I sincerely apologize for any problems this caused you. (Szczerze przepraszam za problemy, które ci to spowodowało.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo