ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przyjaźń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyjaźń" po polsku

przyjaźń

obrazek do "friendship" po polsku How Friendships Change Over Time - The Atlantic
rzeczownik
 1. friendship **
  • przyjaźń [policzalny]
   The two girls formed a close friendship. (Między dwiema dziewczynkami zawiązała się bliska przyjaźń.)
   Nothing can destroy their friendship. (Nic nie może zniszczyć ich przyjaźni.)
  • przyjaźń (uczucia i zachowanie) [niepoliczalny]
   Your friendship means a lot to me. (Twoja przyjaźń wiele dla mnie znaczy.)
   Friendship is worth fighting for. (Przyjaźń jest warta tego, aby o nią walczyć.)
 2. amity   [niepoliczalny]
 3. chumship  
 4. palship  

powered by  eTutor logo