"I'm sorry." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "I'm sorry." po angielsku

obrazek do "I'm sorry." po polsku
 1. Przepraszam.
  I'm sorry I'm late, but I got stuck in a traffic jam. (Przepraszam, że jestem spóźniony, ale utknąłem w korku.)
  I'm sorry. I didn't want to offend you. (Przepraszam. Nie chciałem cię urazić.)
  I apologize for keeping you waiting so long in the cold. (Przepraszam, że tak długo kazałem wam czekać na chłodzie.)
  On behalf of my family, I apologize for the damage. (W imieniu mojej rodziny, przepraszam za zniszczenia.)
  I apologize for the intrusion but I have to speak with the boss. (Przepraszam za najście, ale muszę porozmawiać z szefem.)
 1. żałować, odczuwać przykrość
  I'm sorry I shouted at you. (Przepraszam, że na ciebie krzyczałem.)
  I'm really sorry for the trouble I've caused you. (Przykro mi, że sprawiłem ci kłopot.)
  I'm really sorry, I didn't mean to scare you. (Naprawdę przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć.)
  He is sorry he hurt you. (On jest zawstydzony, że cię skrzywdził.)
  She was so sorry that she couldn't speak. (Ona była tak zawstydzona, że nie mogła mówić.)
  link synonim: regret
obrazek do "sorry" po polsku
 1. przepraszam potocznie
  Sorry, but I can't go with you. (Przepraszam, ale nie mogę iść z tobą.)
  I didn't mean to hurt you. Sorry. (Nie chciałem cię zranić. Przepraszam.)
  I can't come to the party, sorry. (Nie mogę przyjść na imprezę, przepraszam.)
  Sorry to bother you but I'm lost. (Przepraszam, że pana niepokoję, ale zgubiłem się.)
przymiotnik
 1. współczujący
  She gave me a sorry smile. (Ona obdarzyła mnie współczującym uśmiechem.)
  She talked to me in such sorry voice. (Mówiła do mnie takim współczującym głosem.)
 2. odczuwający przykrość, zawiedziony
  I'm very sorry you did this. (Jestem bardzo zawiedziony, że to zrobiłeś.)
  You lied to her and now she's sorry. (Okłamałeś ją i teraz jest zawiedziona.)
 3. godny pożałowania
  He is a sorry loser. (On jest godnym pożałowania nieudacznikiem.)
  The sight of their room is sorry. (Widok ich pokoju jest godny pożałowania.)
 1. Słucham?, Przepraszam? (kiedy nie zrozumieliśmy lub nie usłyszeliśmy) język mówiony

Powiązane zwroty — "I'm sorry."

przysłówek
inne
inne

powered by  eTutor logo