ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"założę się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "założę się" po polsku

założę się

idiom
 1. you can bet your bottom dollar
czasownik
 1. I bet język mówiony , I'll bet język mówiony  
  I bet they'll break up after a month! (Założę się, że oni zerwą ze sobą po miesiącu!)
 2. ten to one
 1. I'll wager  
czasownik
 1. establish ****
  • zakładać, tworzyć, ustanawiać, nawiązywać (np. biznes, rząd, kontakty) [przechodni]
   My friend plans to establish a company. (Mój przyjaciel planuje załozyć spółkę.)
   If I won one million pounds, I would establish my own company. (Gdybym wygrał milion funtów, założyłbym własną firmę.)
   I feel like I'm ready to establish my own family. (Czuję, że jestem gotów założyć własną rodzinę.)
   The spy quickly established a wide net of contacts with corrupt politicians. (Szpieg szybko stworzył szeroką sieć kontaktów ze skorumpowanymi politykami.)
   link synonim: found
 2. form ***** , forme dawne użycie
  • formować, zakładać, tworzyć [przechodni]
   They formed a new party before the election. (Oni założyli nową partię przed wyborami.)
   I formed a band with my friends. (Stworzyłem zespół z moimi przyjaciółmi.)
 3. found **
  • zakładać, fundować, erygować (instytucję, organizację) [przechodni]
   The institution was founded in 1901. (Instytucja została założona w 1901 roku.)
   My father founded a charitable organization. (Mój ojciec założył organizację charytatywną.)
   link synonim: establish
 4. institute ****
  • zakładać, tworzyć (np. stowarzyszenie)
   He instituted a famous boutique in 1920s. (On założył znany butik w latach 20.)
   We want to institute an orphanage. (Chcemy założyć sierociniec.)
 5. imply **
 6. premise **
 7. suppose , *** , także: s'pose potocznie   oficjalnie [przechodni]
  Let's suppose you were there. (Załóżmy, że tam byłeś.)
 8. presume *
 9. thread **
 10. posit
 11. postulate
 12. presuppose
 13. ween
 1. make an assumption
obrazek do "put something on" po polsku
phrasal verb
 1. get something on **
 2. put something on , także: put on something ***
 3. set something up
czasownik
 1. assume , ****
  • przyjąć, założyć (w matematyce)
   Assume that x is odd and is from a range of 2n to 10n. (Załóżmy, że x jest liczbą nieparzystą z przedziału od 2n do 10n.)
118 Crazy bets – 1000 Awesome Things
czasownik
 1. bet ***
  • zakładać się, obstawiać (postawić pieniądze) [przechodni/nieprzechodni]
   I bet you can't do it. (Założę się, że nie możesz tego zrobić.)
   I want to bet 10 dollars on that team. (Chcę postawić 10 dolarów na tamtą drużynę.)
   I bet ten pounds you won't eat that jar of peanut butter. (Założę się o dziesięć funtów, że nie zjesz tego słoika masła orzechowego.)
 2. wager
 3. impone
 1. make a bet  

powered by  eTutor logo