BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make a bet" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "make a bet" po angielsku

"make a bet" — Słownik kolokacji angielskich

make a bet kolokacja
  1. make czasownik + bet rzeczownik = zakładać się
    Zwykła kolokacja

    She didn't look at him, but made a private bet on whether he would answer, and if so in what order.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo