ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

ja

I

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

I = ja

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'm from Poland. = Ja jestem z Polski.