BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"I expect" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "I expect" po angielsku

I expect *

 1. tak myślę British English spoken
  "Is she coming with us?" "I expect so." ("Czy ona idzie z nami?" "Tak myślę".)

expect ***** , także: spect spoken

czasownik
 1. spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie) [TRANSITIVE]
  They weren't expecting anybody else to be there. (Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.)
  She's expecting a baby. (Ona spodziewa się dziecka.)
  I don't expect anything from you. (Nie oczekuję od ciebie niczego.)
  link synonim: anticipate
 2. oczekiwać, żądać [TRANSITIVE]
  I expect the best from your company's service. (Oczekuję najlepszego od usług pańskiej firmy.)
  What do you expect from your workers? (Czego żądasz od swoich pracowników?)
 3. oczekiwać, czekać (np. na przyjazd kogoś) [TRANSITIVE]
  I was expecting you here five minutes ago. (Czekałem tu na ciebie pięć minut temu.)
  My mother is expecting a letter from her sister. (Moja matka czeka na list od swojej siostry.)
 4. myśleć, sądzić (o czymś) [TRANSITIVE]
  I expected you to be taller. (Sądziłem, że będziesz wyższy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo