BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"czekać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czekać" po polsku

czekać

obrazek do "wait" po polsku Britain Loves a Queue,
czasownik
 1. wait *****   [nieprzechodni]
  I can't wait that long. (Nie mogę czekać tak długo.)
  Could you wait ten more minutes? (Czy mógłbyś poczekać jeszcze dziesięć minut?)
  There was nothing to do but wait. (Nie było co robić tylko czekać.)
 2. expect ***** , także: spect język mówiony
  • oczekiwać, czekać (np. na przyjazd kogoś) [przechodni]
   I was expecting you here five minutes ago. (Czekałem tu na ciebie pięć minut temu.)
   My mother is expecting a letter from her sister. (Moja matka czeka na list od swojej siostry.)
 3. await **
  • czekać (na coś), oczekiwać (czegoś), wyczekiwać (na coś) [przechodni]
   He is in prison awaiting trial. (On czeka na proces w więzieniu.)
  • czekać (o losie, niespodziance) [przechodni]
   A surprise awaited us at home. (Czekała nas w domu niespodzianka.)
 4. hold , *****
  • czekać (o rozmowie telefonicznej)
   Tom will answer shortly, hold please. (Tom odpowie w krótkim czasie, proszę czekać.)
   I can't hold, this is very important. (Nie mogę czekać, to bardzo ważne.)
phrasal verb
 1. grow something out
 2. hang about
idiom
 1. cool one's heels   potocznie
 1. lie in store , lie ahead
  • czekać, szykować się (o czymś co ma nadejść w przyszłości), mieć coś przed sobą
   Who knows what lies in store... (Kto wie co nas czeka...)
   I don't know what lies in store. I'm just doing what I want. (Nie wiem co jeszcze przede mną. Robię to co chcę.)
phrasal verb
 1. hold on **
 2. hang on **  
  Hang on! What are you doing? (Poczekaj! Co ty robisz?)
  Hang on, whom are we talking about? (Poczekaj, o kim my mówimy?)
 3. stick around , stay around
idiom
 1. wait for the dust to settle
 2. hang tight AmE potocznie

Powiązane zwroty — "czekać"

czasownik
idiom
phrasal verb
rzeczownik
oczekiwanie = expectation +5 znaczeń
poczekalnia = waiting room , także: waiting area +2 znaczenia
czekanie = waiting +2 znaczenia
przysłówek
bez końca (np. czekać na coś) = indefinitely
inne
inne

"czekać" — Słownik kolokacji angielskich

lie ahead kolokacja
 1. lie czasownik + ahead przysłówek = czekać, szykować się (o czymś co ma nadejść w przyszłości), mieć coś przed sobą
  Bardzo silna kolokacja

  The present and what might lie ahead were more important to him.

  Podobne kolokacje:
cool one's heels kolokacja
 1. cool czasownik + heel rzeczownik = czekać
  Silna kolokacja

  I didn't have to cool my heels in a classroom.

powered by  eTutor logo