"zaczekać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaczekać" po polsku

zaczekać

phrasal verb
 1. hold on **
  • zaczekać, poczekać
   Hold on a minute. I forgot about something. (Zaczekaj chwilę. Zapomniałem o czymś.)
   Hold on, I can't run so fast in high heels. (Poczekaj, nie mogę tak szybko biec w szpilkach.)
 2. wait behind
czasownik
 1. bide

"zaczekać" — Słownik kolokacji angielskich

wait behind kolokacja
 1. wait czasownik + behind przyimek = zostawać, zaczekać
  Bardzo silna kolokacja

  "More often than not, they have six customers waiting behind you."

  Podobne kolokacje:
hold on kolokacja
Popularniejsza odmiana: held on
 1. hold czasownik + on particle = zaczekać, poczekać
  Bardzo silna kolokacja

  The next race will be held on May 3, 2014.

  Podobne kolokacje: