"wait for" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wait for" po angielsku

czasownik
 1. czekać na kogoś
  Hey, wait for me! (Hej, zaczekajcie na mnie!)
  We'll wait for you here. (Zaczekamy na ciebie tutaj.)
  I don't want to wait for them. (Nie chcę na nich czekać.)
czasownik
 1. czekać na coś
  Please, don't make me wait for the dinner too long. (Proszę, nie każ mi zbyt długo czekać na obiad.)
  Children are waiting for the summer holidays. (Dzieci czekają na letnie wakacje.)
przysłówek
 1. oczekiwanie na coś, okres oczekiwania na coś
  The wait for the food in this restaurant is too long. (Okres oczekiwania na jedzenie w tej restauracji jest zbyt długi.)
  Let's talk about your promotion during our wait for the coffee. (Porozmawiajmy o twoim awansie podczas oczekiwania na kawę.)
 1. zaraz coś usłyszysz, zaraz ci coś powiem (coś zabawnego lub zaskakującego) British English spoken
  mówione, by dodać napięcia do wypowiedzi
 2. poczekać chwilę, wyczekać jeszcze spoken

"wait for" — Słownik kolokacji angielskich

wait for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poczekaj
 1. wait czasownik + for przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  He told me he's waiting for the price to go up.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo