"hold on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold on" po angielsku

hold on **

phrasal verb
 1. zaczekać, poczekać
  Hold on a minute. I forgot about something. (Zaczekaj chwilę. Zapomniałem o czymś.)
  Hold on, I can't run so fast in high heels. (Poczekaj, nie mogę tak szybko biec w szpilkach.)
 2. trzymać się, przytrzymać się
  Hold on to the banister not to fall down. (Przytrzymaj się poręczy, aby nie upaść.)
 3. trzymać się (np. liny)
  She held on to the rope so she wouldn't fall down. (Ona trzymała się liny, aby nie upaść.)
 4. trwać, przetrwać (robić coś trudnego)
  I held on through cancer. (Przetrwałem raka.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. trzymać się czegoś (np. czyjegoś ramienia)
  Hold on to my hand and step carefully. (Trzymaj się mojej ręki i ostrożnie stąpaj.)
 2. zachowywać coś, nie oddawać czegoś
 1. opętać (oczarować), prześladować (myśl o kimś)
  The murderer had a hold on his victim. (Mordercę prześladowała myśl o jego ofierze.)

"hold on" — Słownik kolokacji angielskich

hold on kolokacja
Popularniejsza odmiana: held on
 1. hold czasownik + on particle = zaczekać, poczekać
  Bardzo silna kolokacja

  The next race will be held on May 3, 2014.

  Podobne kolokacje:

"hold on" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hold on" po polsku

rzeczownik
 1. tribute **
 2. homage , , także: hommage   oficjalnie
  I would like to pay homage to the constructive work of the three institutions, particularly Parliament. (Chciałbym złożyć hołd konstruktywnej pracy trzech instytucji, szczególnie Parlamentu.)
  It appears they're paying homage to their departed friend and mentor, Hans. (Wygląda na to, że oni oddają hołd swojemu zmarłemu przyjacielowi i mentorowi, Hansowi.)
  This sculpture is a homage to all the hard-working people of this city. (Ta rzeźba to hołd dla wszystkich ciężko pracujących ludzi w tym mieście.)
 3. obeisance termin literacki