"anticipate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "anticipate" po angielsku

anticipate **

czasownik
 1. spodziewać się, oczekiwać [przechodni]
  What should I anticipate? (Czego mam się spodziewać?)
  I anticipate trouble finding a good doctor in this town. (Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.)
  I anticipate the worst. (Spodziewam się najgorszego.)
  link synonim: expect
  zobacz także: second-guess
 2. przewidywać, antycypować [przechodni]
  Try to anticipate the questions on the test. (Spróbuj przewidzieć pytania na teście.)
  We have to anticipate his next move if we want to find him. (Musimy przewidzieć jego kolejny ruch jeśli chcemy go znaleźć.)
 3. uprzedzać, wyprzedzać [przechodni]
  We are anticipating trends. (Wyprzedzamy trendy.)
  I anticipated their move. (Uprzedziłem ich posunięcie.)
 4. oczekiwać na coś z niecierpliwością, oczekiwać na coś z zapałem [przechodni]
  The kids are anticipating Christmas. (Dzieci oczekują z niecierpliwością świąt Bożego Narodzenia.)
  I'm anticipating my first day of school! (Oczekuję z niecierpliwością na mój pierwszy dzień w szkole!)
  I anticipate my retirement. (Z niecierpliwością oczekuję mojej emerytury.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo