PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"oczekiwany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczekiwany" po polsku

oczekiwany

przymiotnik
 1. expected **
  • spodziewany, oczekiwany
   His expected promotion was a big event. (Jego oczekiwany awans był dużym wydarzeniem.)
   His arrival was expected by everyone. (Jego przyjazd był oczekiwany przez wszystkich.)
   link synonim: anticipated
 2. anticipated
  • spodziewany, oczekiwany
   He wasn't anticipated here. (On nie był tu oczekiwany.)
   This day has been anticipated for a long time. (Ten dzień był oczekiwany od długiego czasu.)
   This is the most anticipated film of the year. (To jest najbardziej oczekiwany film roku.)
   link synonim: expected
 3. prospective *
 4. hoped-for ,   język pisany
 5. looked-for  
 6. awaited  
 7. unsurprising
 8. much-heralded
 9. expectable
rzeczownik
 1. in the offing
obrazek do "expect" po polsku
czasownik
 1. expect ***** , także: spect język mówiony
  • spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie) [przechodni]
   They weren't expecting anybody else to be there. (Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.)
   She's expecting a baby. (Ona spodziewa się dziecka.)
   I don't expect anything from you. (Nie oczekuję od ciebie niczego.)
   link synonim: anticipate
  • oczekiwać, żądać [przechodni]
   I expect the best from your company's service. (Oczekuję najlepszego od usług pańskiej firmy.)
   What do you expect from your workers? (Czego żądasz od swoich pracowników?)
  • oczekiwać, czekać (np. na przyjazd kogoś) [przechodni]
   I was expecting you here five minutes ago. (Czekałem tu na ciebie pięć minut temu.)
   My mother is expecting a letter from her sister. (Moja matka czeka na list od swojej siostry.)
 2. wait *****
  • oczekiwać (czegoś, co się jeszcze nie zdarzyło) [nieprzechodni]
   The Jews are still waiting for the coming of the Messiah. (Żydzi nadal oczekują przyjścia Mesjasza.)
   I waited for you for an hour in the rain. (Czekałam na ciebie w deszczu przez godzinę.)
 3. anticipate **
  • spodziewać się, oczekiwać [przechodni]
   What should I anticipate? (Czego mam się spodziewać?)
   I anticipate trouble finding a good doctor in this town. (Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.)
   I anticipate the worst. (Spodziewam się najgorszego.)
   link synonim: expect
   zobacz także: second-guess
 4. await **
 5. abide *
 6. tarry
phrasal verb
 1. count on something ** , count upon something
 2. look to something **

Powiązane zwroty — "oczekiwany"

rzeczownik
idiom
przysłówek
phrasal verb
przymiotnik
czasownik
inne

powered by  eTutor logo