Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"wyprzedzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyprzedzać" po polsku

wyprzedzać

czasownik
 1. pass , *****
  • wyprzedzać (np. osobę, samochód)  AmE [przechodni]
   We passed a car every 5 minutes or so. (Wyprzedzaliśmy jakiś samochód co 5 minut albo jakoś tak.)
   link synonim: overtake
 2. anticipate **
  • uprzedzać, wyprzedzać [przechodni]
   We are anticipating trends. (Wyprzedzamy trendy.)
   I anticipated their move. (Uprzedziłem ich posunięcie.)
 3. surpass *
 4. overhaul , *
 5. forestall
 6. put somebody ahead
  • wyprzedzać (np. konkurencję)
 7. outthink
  • wyprzedzać (czyjeś myśli)
 8. outsteam  
 9. fore-reach , forereach  
 1. be in advance
obrazek do "overtake" po polsku
czasownik
 1. overtake ,
  • wyprzedzić (np. osobę, samochód)  BrE [przechodni/nieprzechodni]
   The car sped up and quickly overtook him, blocking his way. (Samochód przyśpieszył i szybko go wyprzedził, blokując mu drogę.)
   We ought to overtake them within the next two miles. (Powinniśmy ich wyprzedzić w ciągu najbliższych dwóch mil.)
   link synonimy: overhaul, pass
 2. outrun
 3. outcatch
 4. outgo
 5. outwalk
 6. outhustle
phrasal verb
 1. get ahead
idiom
 1. draw ahead